L'artista

NASEVO és el nom d’un artista, o bé, mig ocult, el nom artístic d’Ernesto Ventós, qui és per ofici un reconegut creador d’essències i per passió un col·leccionista molt particular: sord des de la infància, en lloc de mirar les obres d’art, mirant-les les olora. A través de les seves obres, passem de la vista a l’olfacte, i d’aquest a la dialèctica de la raó sensible mitjançant l’objecte artístic. Es tracta d’objectes artístics que són, a la vegada, objectes lingüístics: un arquetip, el nas; una semàntica, l’olor-color; i un continent, els estils i formes de l’art. Amb singularitat, NASEVO porta a la terra les obres destil·lades del coneixement de Ventós amb l’esperit d’alquimista, mag i transformista.