NASEVO

Tota cosa és substància olfactiva de l’universal art